ALGEMENE VOORWAARDEN

• De klant wordt benaderd voor input. “Wat moet er in de spreektekst naar voren komen?”
• Wanneer de tekst door de opdrachtgever is goedgekeurd, spreekt de voice-over deze in.
• Als de opdrachtgever na het tekstakkoord aanpassingen in de tekst wil, berekenen wij extra kosten.
• Als een fout aantoonbaar bij de stemacteur of Media Hell ligt, wordt deze kosteloos hersteld.
• Is er na levering behoefte aan meer aanpassingen, worden deze doorberekend aan de klant.
• Voor de productie start, wordt besproken waar de commercial gaat draaien. De klant kan ten alle tijden een uitzendkopie aanschaffen voor uitzendingen op andere media/zenders. Dit brengt extra kosten met zich mee.
• Nadat de opdracht door de opdrachtgever is verstrekt, kan deze niet meer worden teruggedraaid. In dit geval moet dus worden overgaan tot het betalen van het gehele overeengekomen bedrag, inclusief BTW.

Algemeen:
• De prijzen die Media Hell communiceert, zijn in Euro’s en exclusief BTW.
• De aansprakelijkheid voor de inhoud van de producties ligt bij de opdrachtgever.
• Betaling altijd binnen 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling uit, dan verliest de opdrachtgever de uitzendlicentie.
• Bij een niet tijdige betaling schakelen wij een extern bureau in. De extra kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de opdrachtgever.
• Media Hell behoud zich het het recht voor om audio- en videoproducties ter promotie op haar site te plaatsen.
• Zonder overleg met Media Hell is het verboden om de audioproducties te verhuren, te verkopen of te vermenigvuldigen.
• De door Media Hell uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders vermeld.

Media Hell

%d bloggers liken dit: